Forsøgsbase for GSC ATK -
Velkommen til langsigtet succes!

Hjemmesiden her er tiltænkt som oplæg på den online version af GSC16 trænermappen, som vi ønsker at benytte på GSCs hjemmeside. Hensigten er, at få samlet vores retningslinier og gjort et overblik over, hvordan vi ønsker GSC siderne struktureret for at opnå mest mulig overblik over de mange ATK emner. 

Siden er derfor en midlertidig løsning, dog med rette indhold.

Men kort og godt - GSC16 ATK!"Hvis vi gør hvad vi plejer at gøre, får vi hvad vi plejer at få"

Kim W. Marquardt